Juan Carlos Scannone – Kad Se Teologija I Filozofija Inkulturiraju U Pučku Mudrost

Juan Carlos Scannone, SJ (1931.-2019.), ubraja se među najplodnije, najrigoroznije i najizvornije argentinske katoličke mislioce. Njegovo djelo, koje je nastajalo tijekom više od pedeset godina, njegovo europsko obrazovanje i uklopljenost u latinskoamerički kontekst predstavljaju temeljne reference...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rosolino, Guillermo José de Jesús
Formato: Artículo acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2021
Materias:
Acceso en línea:http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/3356/1/A_Rosolino.pdf
Aporte de:
id I38-R144-3356
record_format dspace
institution Universidad Católica de Córdoba
institution_str I-38
repository_str R-144
collection Producción Académica Universidad Católica de Córdoba (UCCor)
language Español
orig_language_str_mv spa
topic B Filosofía (General)
BL Religión
spellingShingle B Filosofía (General)
BL Religión
Rosolino, Guillermo José de Jesús
Juan Carlos Scannone – Kad Se Teologija I Filozofija Inkulturiraju U Pučku Mudrost
topic_facet B Filosofía (General)
BL Religión
description Juan Carlos Scannone, SJ (1931.-2019.), ubraja se među najplodnije, najrigoroznije i najizvornije argentinske katoličke mislioce. Njegovo djelo, koje je nastajalo tijekom više od pedeset godina, njegovo europsko obrazovanje i uklopljenost u latinskoamerički kontekst predstavljaju temeljne reference za svaki pokušaj definiranja njegova kulturnog doprinosa. Unatoč tomu što su njegova promišljanja u prvom redu filozofske naravi, njegov je itinerar ipak filozofsko-teološki te je u svojim posljednjim djelima nastojao omogućiti čitateljima da razumiju »teološke korijene pape Franje« utoliko što je sam bio profesor papi Franji, kao i kompetentni predstavnik teologije puka, koja je nastala u Argentini u desetljećima poslije održavanja Drugoga vatikanskog sabora. Njegova misao uklapa se u latinskoamerička promišljanja koja su se pojavila tijekom posljednje polovine stoljeća; govorimo, dakako, o teologiji oslobođenja. Scannon je karakterističan po svojem kritičkom doprinosu, koji se pak vodio istovjetnim primjedbama i zadaćama, usredotočenim na izbijanje siromašnih u prvi plan, odnosno na posebnost jednoga navlastito latinskoameričkog promišljanja. Tako je knjiga, koju je objavio 1976. godine, već i sama predstavljala manifest za dalekovidan položaj u latinskoameričkom teološkom kontekstu, unutar kojega je izložio očište koje će produbitinu svojoj čuvenoj trilogiji.
format Artículo
Artículo
acceptedVersion
author Rosolino, Guillermo José de Jesús
author_facet Rosolino, Guillermo José de Jesús
author_sort Rosolino, Guillermo José de Jesús
title Juan Carlos Scannone – Kad Se Teologija I Filozofija Inkulturiraju U Pučku Mudrost
title_short Juan Carlos Scannone – Kad Se Teologija I Filozofija Inkulturiraju U Pučku Mudrost
title_full Juan Carlos Scannone – Kad Se Teologija I Filozofija Inkulturiraju U Pučku Mudrost
title_fullStr Juan Carlos Scannone – Kad Se Teologija I Filozofija Inkulturiraju U Pučku Mudrost
title_full_unstemmed Juan Carlos Scannone – Kad Se Teologija I Filozofija Inkulturiraju U Pučku Mudrost
title_sort juan carlos scannone – kad se teologija i filozofija inkulturiraju u pučku mudrost
publishDate 2021
url http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/3356/1/A_Rosolino.pdf
work_keys_str_mv AT rosolinoguillermojosedejesus juancarlosscannonekadseteologijaifilozofijainkulturirajuupuckumudrost
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820535844274179